Назад

Семинар за обучение на работодатели, наети лица и членове на синдикални организации


 
Българската търговско-промишлена палата и Ивент Дизайн Ви канят на семинар на тема „Популяризиране на разработения инструментариум „Методически и учебен инструментариум за обучение на работодатели, наети лица и членове на синдикални организации в областта на нормативната рамка, регулираща трудово-правните и осигурителните отношения”.

Семинарът се организира по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, изпълняван от БТПП и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В рамките на семинара ще бъде представен разработеният инструментариум, по който ще бъдат проведени на по-късен етап от развитието на проекта обучителни семинари. 

Семинарът ще се проведе на 26.05.2011г. (четвъртък), от 10:00 часа в залата на Бест Уестърн Сити Хотел, ул. Стара Планина 6, гр. София. 

20.05.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад