Назад

Конференция “Бизнес и образование: да успеем заедно“ – търсене на ефективни решения за взаимодействие и партньорство

Представяне на добри практики и примери за алтернативни форми на обучение


Конференция на тема “Бизнес и образование: да успеем заедно“ събра представители на българския бизнес и образователните институции с цел търсене на открит диалог за активизиране на сътрудничеството помежду им. Събитието  бе организирано от Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата, съвместно с останалите европейски информационни мрежи в България.

Подкрепа за събитието изрази лично Огнян Златев – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. По темата подобряване на сътрудничеството между бизнес и образование говориха и Димитър Маргаритов – председател на Комисията за защита на потребителите, Константин Арабаджиев, г-жа Милена Георгиева – зам.-изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, и главният секретар на БТПП Васил Тодоров.

Тодоров представи позицията на БТПП относно сътрудничеството между образователните институции и предприемачите в страната и прикани представителите на Министерство на образованието и науката към конкретни действия в насока намаляване броя на висшите учебни заведения в страната, за сметка на постигане на по-високо качество в образователния процес. Той подчерта и нуждата от обвързване на студентите, ползващи условията на държавната поръчка, със задължение да работят в страната за конкретен период от време. Друг акцент от изказването му бе призивът към максимално адаптиране на програмите за средното и висшето образование в страната към потребностите на трудовия пазар.

В първия панел на конференцията „Образованието и мотивацията за учене и работа“ участие взеха Маргарита Гатева, експерт в МОН, д-р Петя Милушева, координатор на проект по Програма „Еразъм+” в сферата на дуалното обучение, както и доц. д-р Николай Атанасов, преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас. Панелът се модерираше от г-жа Петя Евтимова, ръководител на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система, 2015-2019”.

Във втория панел „Бизнесът в подкрепа на професионалната реализация“ дебатът продължиха доц. д-р Антоний Гълъбов, преподавател в Нов български университет, Светлин Наков, мениджър обучение и вдъхновение в „Софтуерния университет“, и Йолиан Иванов, изпълнителен директор на „София Тех Парк“ .

В хода на събитието се представиха добри практики за съвместни инициативи между бизнес и професионални гимназии, изразени бяха различни гледни точки в тази насока, дадоха се примери за алтернативни форми на обучение и се установиха нови възможности за бъдещи партньорства.

За повече информация: Европейски иновационен и информационен център, Тел. 02/8117 515, 525, e-mail:een@bcci.bg

 

30.09.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад