Назад

Отправeна бе покана на български фирми за посещение на изложения за екологично развитие и инвестиции, и за порцелан в Китай

Делегация от Подсъвета на Провинция Дзянси към Китайския съвет за насърчаване на международната търговия проведе среща с председателя Цветан Симеонов
Делегация от Подсъвета на Провинция Дзянси  към  Китайския съвет за насърчаване  на международната търговия (Подсъвет-Дзянси) посети БТПП и проведе среща с председателя – Цветан Симеонов и членове на УС на Палатата.

Председателят на Палатата подчерта, че партньорството с Китай е важно за БТПП и доказателство за това са добрите отношения с Посолството на КНР в България и с търговската секция. БТПП има свои представител в Китай, а само тази година двама експерти от Палатата са преминали обучения в азиатската страна, запознавайки се отблизо с особеностите на тяхната икономика. Симеонов изтъкна, че по отношение на възможностите за бизнес сътрудничество с Китай, страната ни е сред най-големите износители по отношение продукцията на слънчогледово семе и на първо място по продукция на лавандула.

Акцент в разговорите бе и необходимостта от информиране на българските фирми за възможностите, които се предлагат  на китайския пазар в сферата на селското стопанство. БТПП припомня, че по линия на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) вече е открит български павилион в Ханджоу, Китай. Още с първите мостри, които са изпратени по инициатива и с финансовата подкрепа на Министерството на земeделието и храните, има реализирани сделки. Симеонов информира делегацията, че  ЦНСССКЦИЕ и БТПП организират бизнес семинар с предоставянето на практически съвети в София на 10 октомври 2016 г.

Куйлан Лю, главен директор и председател на Подсъвет-Дзянси представи информация за провинцията – отличаваща се с висок темп на растеж на БВП ( на 5-то място сред останалите 22 провинции ), 45 млн. население, 11-то място по капацитет на внос и износ на стоки. Г-жа Лю очерта като просперитетни следните области за двустранно сътрудничество: селско стопанство и хранително-вкусова промишленост, образование и технологии.

Тя отправи покана на българските фирми за посещение на следните изложения за екологично развитие и инвестиции ( www.wgdexpo.cn ), и за порцелан (www.chinaicf.cn ).

Китайската делегация включваше и представители на Подсъвета на търговските бюра на градовете Нанчан, Цзи’ан и Синю, както и представители от бизнес секторите: търговия, производство на бяла техника и производство на чай.

Проф. Хаджиев, член на УС на БТПП обсъди възможностите за обмен на специалисти в сферата на науката и образованието между Провинция Дзянси и България.

Янчо Янев, председател на ТПП Хасково представи областта и потенциалните сектори на взаимно сътрудничество.

Подписано бе и Споразумение за сътрудничество между БТПП  и Подсъвета на Провинция Дзянси  към  Китайския съвет за насърчаване  на международната търговия (Подсъвет-Дзянси) за сътрудничество в областта на търговията и инвестициите.

Председателят Симеонов представи икономическата ситуация в страната и постави акцент върху предимствата за инвестиции в България, сред които ниските данъци. Той запозна гостите с дейността и структурата на БТПП, както и с услугите, които Палатата предлага в полза на бизнеса.


21.09.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад