Назад

Съвет за обществени консултации към Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове

Заместник – председателят Георги Стоев представи предложенията на системата на Палатата относно приоритетите на българското председателство


Обект на дискусията по време на Съвета за обществени консултации към Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание бe напредъкът по подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. в контекста на Парламентарното измерение.

Заместник – председателят Георги Стоев представи предложенията на системата на Палатата относно приоритетите на българското председателство.

В заседанието участва Любомир Иванов, директор на Националния център по подготовката и провеждането на председателството и Иван Славчов, главен секретар на Народното събрание.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

-        Дневния ред на заседанието;

-        Информация от координационната среща на Триото председателства на Естония, България и Австрия, проведена на 13 септември 2016 г. в  гр. Талин, Естония, предоставена от екипа на Миглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката / т. 1 от дневния ред на заседанието /.


28.09.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад