Назад

БТПП обсъди възможностите за развитие на двустранните отношения България – САЩ

Новоназначеният ръководител на СТИВ - Чикаго проведе среща с председателя Цветан Симеонов

Новоназначеният ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси на България в Чикаго – Теодора Ботева обсъди с председателя на Палатата Цветан Симеонов възможностите за развитие на двустранните отношения България – САЩ.

Г-н Симеонов представи досегашната работа на Палатата с партньори от САЩ и оказаното съдействие на американски фирми и инвеститори в България. Новоназначеният търговски представител на България в Чикаго сподели своите планове по време на мандата си в САЩ, като изтъкна необходимостта български фирми, функциониращи на американския пазар, да споделят в България опита си.

Констатирано бе, че по-малките американски инвеститори са по-гъвкави и по-бързо започват да оперират в България.

Г-н Симеонов изрази готовността на БТПП да съдейства на новоназначения търговски представител за изпълнение на поставените цели и предостави информационни материали за икономическата ситуация в страната.


26.09.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад