Назад

БТПП благодари на Браншовите организации за оказаната подкрепа на искането за отмяна на МОД

Както и за заявеното едностранно оттегляне от подписани предварителни споразумения в някои икономически дейности


БТПП изпрати благодарствено писмо до Браншовите организации за оказаната подкрепа на искането за отмяна на МОД, както и за заявеното едностранно оттегляне от подписани предварителни споразумения в някои икономически дейности.

„Писма – подкрепа получихме от много БО, които правилно отчитат, че МОД накърняват интересите на изрядните работодатели“, пише в писмото, подписано от председателя Цветан Симеонов от името и по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ.

В него се посочва още: „Споделяме и констатацията, че МОД засягат правата на работниците и служителите, доколкото ограничават заетостта, а по-високите осигуровки намаляват нетните трудови възнаграждения. В други случаи, в сивия сектор осигуряването се извършва на съответния праг вместо на по-високите реални възнаграждения“.

Четирите национално представителни работодателски организации изразяват очакване кампанията за изпращане на писмени потвърждения за отмяна на МОД от страна на БО до ресорните министри да продължи, което ще демонстрира категоричната подкрепа на целия бизнес на това справедливо искане.

С пълния текст на писмото може да се запознаете ТУК.


19.09.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад