Назад

Председателят на БТПП с доклад пред Международната конференция на трудаПредседателят на БТПП Цветан Симеонов, в качеството си на делегат на българските работодатели на 105-та редовна сесия на Международната конференция на труда (МКТ), изнесе доклад от името на всички национално представителни работодателски организации с фокус върху тристранния диалог в България и ролята на социалните партньори при решаването на всички важни въпроси от социалната и икономическата сфера. Той отбеляза, че с общи усилия социалните партньори са успели да запазят най-ниските данъци в Европейския съюз върху доходите на физическите лица и фирмите - само 10%, нивото на държавния дълг - сред най-ниските в Европа и света и дори да се постигне излишък в бюджета на България за първите месеци на тази година - предпоставка в дългосрочен план за по-добра социална среда. Цветан Симеонов се спря и на предизвикателствата пред българските работодатели и изрази несъгласие с административното определяне на минималната работна заплата и на осигурителните прагове. С изказването можете да се запознаете - ТУК.

По време на конференцията, председателят на БТПП проведе среща с посланик Иван Пиперков, постоянен представител на България към Службата на ООН и другите международни организации в Женева. Посланик Пиперков представи последните инициативи на Постоянното представителство, сред които изложба на модерно българско изкуство „За буквите – кирилицата в съвременното българско изкуство” на 24 май в Двореца на нациите в Женева по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

На 2 юни Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, в качеството си на делегат от групата на българските организации на работниците и служителите, представи доклад с визия, че МОТ има сили и може да гарантира правата и интересите на трудещите се хора.

 


03.06.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад