Назад

БТПП участва в дискусия на тема „Бъдещето на борсовата индустрия“

Проведе се дискусия на тема „Бъдещето на борсовата индустрия“ по повод 25-годишнината от възстановяване на българската борсова търговия. Организатори бяха „Софийска стокова борса“ АД и „Българска фондова борса“ АД.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров взе участие в събитието. БТПП е учредител на „Софийската стокова борса“ АД и активно съдейства при стартирането на нейната дейност.

Васил Симов - главен изпълнителен директор на Софийската стокова борса, посочи необходимостта от модернизиране на действащия Закон за стоковите борси и тържищата и включването в него на нови и модерни нормативни решения.

От Софийската стоковата борса изразиха становище за обединяване на стоковите борси в България.


02.06.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад