Назад

Търговските палати от Югоизточна Европа са двигател на сътрудничеството в региона

БТПП бе домакин на международен икономически форум по повод приключване на българското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), организиран съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП).
 
Събитието бе официално открито от Цветан Симеонов, председател на БТПП, който подчерта, че инициативата, имаща политически характер, е разширила своя обхват, включвайки развитието на търговско-икономическите връзки в региона. Той сподели, че БТПП е подкрепила идеята за организиране на международен икономически форум, ръководена от виждането, че е необходимо насърчаване на икономическите връзки между 13-те участници в ПСЮИЕ и развитие на  съществуващия и все още неизползван потенциал.
 
Мариета Захариева, изпълнителен директор на ИАНМСП, очерта инициативите на Агенцията в подкрепа на бизнеса от региона, сред които маркетингови изследвания и подготовка на информационни материали.
 
Представители на български министерства приветстваха участниците във форума и представиха предприетите от страна на съответните ведомства мерки в областта на транспортната инфраструктура и енергийната политика в региона, както и за стабилизация и икономическо развитие.
 
Желимир Крамарич, заместник-председател на ТПП на Хърватската търговска палата, представи приоритетите на Хърватското председателство на ПСЮИЕ, както и дейностите на Палатата в тази област.
 
Даница Милованович, съветник на председателя на Сръбската търговско-промишлена палата, представи проектите, по които ТПП на Сърбия работи с палатите в региона, а Кармен Вранчев, екперт по проект “DIHK – CEFTA”, направи преглед на дейностите по проекта до момента и обяви неговото продължение до 31.12.2016 г.
 
Над 40 български фирми имаха възможност да се срещнат и да разговарят с бизнес делегациите от Косово и Словения, представляващи секторите: хранително-вкусова промишленост, текстил и обувна промишленост, отбранителна индустрия, енергетика, фармация, банков сектор, изграждане на спортни съоръжения, производство на бяла техника и др.
 
Форумът в БТПП е част от заключителните мероприятия на Българското председателство на ПСЮИЕ (1 юли 2015 – 30 юни 2016 г.), които завършиха днес със Среща на върха на държавните и правителствени ръководители с домакин българският президент под надслов „ПСЮИЕ – 20 години ключ към регионално сътрудничество”.
 
Председателството официално бе закрито с приемането на Декларация, посветена на 20–годишното успешно сътрудничество в рамките на ПСЮИЕ.

01.06.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад