Назад

БТПП се включва в 105-та сесия на Международната конференция на трудаПредседателят на БТПП Цветан Симеонов ще представлява като делегат българските работодатели на 105-та сесия на Международната конференция на труда (МКТ), започнала на 30 май в Женева. Делегацията се оглавява от министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова. В състава й са представители на правителството, на национално представените организации на работниците и служителите и на работодателите.
 
На 3 юни председателят на БТПП ще изнесе доклад от името на всички национално представителни работодателски организации с фокус върху тристранния диалог в България.
 
В рамките на конференцията, която продължава до 10 юни, делегати на правителствата, работодателите и на работниците от 187 държави-членки ще обсъдят редица важни въпроси, сред които глобалните вериги за доставки; достойни условия на труд за мир, сигурност и устойчивост при бедствия, както и въздействието на Декларацията на МОТ за социална справедливост за справедлива глобализация.
 
Основен акцент в тазгодишната Конференция ще бъде първо четене на проект на Препоръка относно достойните условия на труд за мир, сигурност и устойчивост при бедствия, с което ще се ревизира Препоръката за заетостта (преход от война към мир) от 1944 година. Делегатите ще разгледат доклада на генералния директор на Международното бюро по труда относно бедността. Очаква се да приемат и промени в Кодекса на Морската трудова конвенция.
 

31.05.2016 г.
Назад