Назад

Среща на председателя на БТПП с ръководителя на търговската служба към посолството на САЩ

Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов се срещна с ръководителя на търговската служба към посолството на САЩ в София Мария Галиндо. Срещата се състоя на 26 януари в Американското посолство, като в нея участва и Станислава Димитрова, съветник.
 
Председателят на Палатата запозна търговския съветник с основните дейности на БТПП и съвместните инициативи с други сродни организации и по-специално с AmCham. Той представи набора от услуги на Палатата за чуждестранни фирми, изданията й, насочени към инвеститорите и представи регистъра на Палатата и издаваните документи, съобразно най-високите стандарти в международната търговия на МТК, GS1 и др. 
 
Цветан Симеонов изтъкна постиженията на Арбитражния съд при БТПП, който предоставя възможност на фирмите да ползват осезателни предимства като бързина, ниски разходи, компетентни съдии и всичко това - в светлината на проблемите, които се констатират в другата алтернатива за решаване на спорове – държавното правосъдие в България. По повод на сериозните критики, отправени към България, председателят на Палатата запозна г-жа Галиндо с последователните дългосрочни усилия за една по-добра съдебна система. Като конкретен пример от последните дни, Цветан Симеонов посочи подкрепата, която Палатата изрази по отношение на Декларацията на смесените палати в България.
 
По време на разговора бяха обсъдени и актуални въпроси на българската икономическа среда - темата за т.нар. данък „уикенд“, която уредба страда от редица несъвършенства, основните от които са липсата на ограничение върху имуществата, подлежащи на деклариране заради смесеното им използване, и необходимостта от поставяне  на долна граница. Има опасност недостатъчно ясно формулираната методология да бъде прилагана от данъчните власти и за минали периоди (години назад), което ще бъде сериозна предпоставка за корупционен натиск към фирмите. Неприемливи са и сроковете, в които трябва да се извърши декларирането (до 14.02.2016 г.), за което би следвало да се предвиди по-продължителен и разумен срок (например до края на април).
 
На срещата бе постигната договореност да продължат съвместните  обединени усилия за по-добра и по-атрактивна инвестиционна среда в България.
 

27.01.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад