Назад

Глобалният език на бизнеса е тук - нови възможности за повишаване на ефективността на българските компании

Бизнесът стартира регистрация на своите продукти в Продуктовия каталог на GS1 България, а хиляди българи вече използват безплатното мобилно приложение „БГ Баркод”, за да разберат повече за това, което купуват.


Компаниите стартират регистрация на продуктите си в Продуктовия каталог на GS1 България – Съвет към Българската Търговско- Промишлена Палата (БТПП). Възможностите, които се предлагат чрез официалния представител на световната организация за стандарти GS1 в България, популяризират още повече българските компании и техните продукти, осигуряват по-здрава среда за бизнеса, стимулират пазара и потребителите, ограничават злоупотребите от сивия сектор и нелегитимните компании върху ефективността на изрядните фирми. Освен това, в резултат на сътрудничеството между българския бизнес и неправителствения сектор, потребителите получават правото на по-информиран избор, когато пазаруват.
 
Благодарение на GS1 България, компаниите повишават своята ефективност. Те могат да регистрират своите продукти, да генерират легитимни баркодове по стандартите GS1, да получават уникални за целия свят идентификационни номера (GTIN) за маркиране на стоки с баркод, да генерират и отпечатват стандартни GS1 логистични етикети и да се възползват от редица модерни преимущества като по-добро позициониране на съответните продукти в онлайн търсачките и обмен на данните директно с онлайн търговци и магазини.
 
GS1 България призвовава всички родни производители и дистрибутори да въведат информация за своите продукти безплатно като членове на организацията, а освен това ги подпомага допълнително като дори заснема продуктите им от различни страни и в 360 градусови изображения.
 
Българските потребители пък вече могат да изтеглят на мобилните си iOS и Android устройства новото приложение „БГ Баркод” и да разберат повече за дадена стока само чрез едно сканиране на баркода върху опаковката. Мобилната апликация е напълно безплатна, а след като баркодът бъде сканиран, потребителите получават по-пълна от тази на опаковката и по-достоверна от търсената онлайн информация за продукта. Данните се въвеждат и съхраняват трайно в Продуктовия каталог на GS1 България директно от първоизточника – производители и дистрибутори. Пазаруващите получават разнородна информация за нехранителни и хранителни продукти, която е от пряко значение за всеки консуматор, както бе постановено и от Европейския съюз с Регламент 1169/2011 за предоставяне на качествена информация на крайните потребители.
 
Повече информация относно новите възможности пред българските производители и дистрибутори, можете да получите на сайта на организацията – www.gs1bg.org
 
 
 
 
За контакт:
Любомир Гайдаров
Зам.-изпълнителен секретар
GS1 България
Телефон: 02/811 75 70
Е-mail: Lyubomir.Gaydarov@gs1bg.org                                                                   
 
 
                                                                        *****
 
За GS1:
GS1 е водеща международна, неправителствена организация, чиято дейност е свързана с разработването и внедряването на глобални стандарти и решения, с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли по света. Нейни членове са 112 GS1 Национални организации, представляващи 113 страни по света, които също са организации с нестопанска цел. В основата на GS1 е системата за автоматична идентификация, която се базира на определянето и използването на Глобални идентификационни номера и маркиране на продуктите с баркод с цел автоматично прочитане и обработка на данните за тях.
 
Но стандартите GS1 са много повече от един баркод. Те включват стандарти за обмен на електронни бизнес съобщения, за синхронизация на данни, за идентификация с използване на радиочестотната технология, както и решения на множество проблеми, с които се сблъсква бизнеса. GS1 вярва, че решенията, които разработва за отделните сектори отговарят на действителните нужди на бизнеса и чрез тях създава условия за осъществяване на контакт между различни групи потребители по цял свят, разширяване на тяхното сътрудничество и съществено подобряване ефективността на веригите на снабдяване. Повече от един милион организации, във всеки отрасъл на глобалната икономика, извършват милиарди транзакции на ден, използвайки Стандартите GS1. 
 
 
                                                                        *****
За GS1 България:
Дейността на GS1 България е насочена към администриране и популяризиране на международните стандарти GS1 в България. GS1 България консултира фирмите относно използването на стандартите за автоматична идентификация и маркиране с баркод на продукти, услуги, логистични единици, локации и други, електронния обмен на данни и стандартизиране на бизнес съобщенията и на процесите в отношенията между търговските партньори по веригата за снабдяване.
 
Към настоящия момент в повече от 150 страни членове на системата GS1 са повече от 2 милиона фирми, а всеки ден по света се сканират повече от 5 милиарда баркода.
GS1 България осъществява сътрудничество с браншови организации, държавни органи, организации на потребителите и други заинтересовани страни с цел насърчаване на внедряването на стандартите GS1 в България, както и провежда обучения, верификация на баркодове и други дейности, свързани с тяхното използване.

13.01.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад