Назад

БТПП участва в 513-ата пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитетЗам.-председателят на БТПП Георги Стоев участва в 513-та пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), която  се проведе на 20 и 21 януари 2016 г. в Брюксел. Той взе участие в разискванията на резултатите от Конференцията за климатичните промени от ноември - декември 2015 г. „СОР 21“ и разискванията за ролята на организираното гражданско общество в демократичен преход.
 
В Заседанието на ЕИСК бяха обсъдени и важни становища като „Прилагане на по-добро законодателство, последиците от доклада Щойбер и  др.
 
Членовете на групата  „Работодатели“ обсъдиха политическите си приоритети за периода 2015 – 2020 г. с участието на генералния директор на Конфедерацията на европейския бизнес Маркус Байер и генералния секретар на Организациите на европейските кооперативи Пека Песонен.
 

21.01.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад