Назад

БТПП подкрепя декларацията на смесените търговски камари в БългарияВ своите програмни документи, становища и позиции Палатата неотлъчно поставя въпроса за решително ограничаване на корупцията

БТПП посреща с удовлетворение  Отвореното писмо на десет смесени търговски камари в България, с което декларират обща позиция в подкрепа на дългоочакваната съдебна реформа у нас. Те изразяват загриженост „от засилващото се впечатление както в страната, така и сред международните инвеститорски среди, че в България има недостиг на върховенство на закона.”

БТПП неотлъчно поставя този въпрос пред всички парламентарно представени политически сили. Още в Становището на Палатата относно Програмната декларация с ключови приоритети за формиране на стабилно парламентарно мнозинство в 43-то Народно събрание се посочва необходимостта от прекратяване на партийната намеса и лобисткото вмешателство в дейността на съда и прокуратурата – спазване на конституционния принцип за независимост на съдебната власт. БТПП също в свои становища и позиции настоява за осигуряване на промяна на конституционния модел на съдебната власт. Отстоява виждането, че принципът за публичност, прозрачност и обществен контрол следва да се прилага към цялата съдебна система, включително прокуратурата.

В Насоките за дейността на БТПП за периода 2014–2018 г. са заложени действия за решително ограничаване на корупцията и за увеличаване привлекателността на страната ни за чуждестранните инвеститори.

Палатата следи усещането на българския бизнес за справедливост и върховенство на закона. В  допитване до членовете на Палатата от март 2015 г. 80% от предприемачите посочват функционирането на съдебната система като пречка за благоприятна бизнес среда. Членовете на БТПП отбелязват, че множеството изисквания при европейските проекти не са инструменти за контрол, а само база за корупция и демотивират инвеститорите. На резултатите от това проучване бе дадена публичност чрез медиите и получиха широк обществен отзвук.

БТПП ще подкрепи усилията и на други работодателски организации и синдикати, както и на други структури на гражданското общество, насочени към успешното осъществяване на нужните реформи за устойчиво развитие на страната ни, за привлекателна инвестиционна среда и доверие на инвеститорите.


26.01.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад