Назад

Семинар по проект „Медиацията среща съдиите” във Варна

Във Варна бе проведен четвърти информационен семинар по проект „Медиацията среща съдиите”, организиран от БТПП, съвместно с Районен съд Варна и Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд. Участие взеха повече от 30 съдии, медиатори и адвокати от Варна и региона.
 
Проектът „Медиацията среща съдиите” се ръководи от Европалати и се изпълнява от 9 търговски палати и центрове за медиация, Европейската асоциация на съдиите по медиация в 7 страни - Испания, Франция, Белгия, Ирландия, Италия, Кипър, България. Проектът се финансира от Европейския съюз, програма Civil Justice.
 
Председателят на Районен съд Варна Марин Маринов откри семинара и информира за създадения в края на 2015 г. към Варненския окръжен съд и реално функциониращ към този момент център по медиация, предлагащ разрешаване на спорове с помощта на обучени медиатори.
 
Същността на медиацията, преимуществата и ползите от нея бяха представени от Миряна Калчева – медиатор, Симона Такова – медиатор и съдия Евгени Георгиев от Софийски градски съд и представител на Център за спогодби и медиация при СРС и СГС. Участниците се включиха в симулация на медиация и заедно търсиха алтернативни решения на конкретни казуси.
В рамките на семинара бе представен и филм за медиацията, разработен по проект „Медиацията среща съдиите”.
 

27.01.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад