Назад

Административни и нетарифни бариери препятстват търговията по пътя на коприната

Административни и нетарифни бариери препятстват търговията по пътя на коприната. Това бе отчетено по време на провелия се в гр. Трабзон, Турция международен бизнес форум на високо равнище под егидата на Министерството на икономиката на Турция под наслов „Пътят на коприната”.  Във форума бяха представени 21 държави. По покана на ТПП Трабзон,  Асоциацията на износителите от Черноморския регион и посолството на Турция у нас във форума участва и председателят на БТПП Цветан Симеонов. Той взе участие в панел „Логистика“. В панелът участва и Фикрет Индже от АЛКОМЕТ АД – Шумен. Български държавни институции във форума не бяха представени.
 
Представените в панел „Логистика“ резултати от експериментална обиколка на централноазиатските републики от керван от камиони показват, че около 35% от времето е загубено в престои и почти толкова (34.8%) от разходите за транспорта са били изразходвани за официални контроли,  преминаване през митнически процедури и е констатирано наличието на корупция. 
 
Бяха изнесени данни, че 80% от транспортираните стоки за България се извозват от български транспортни фирми, което вероятно е заради по-доброто съотношение на цена и качество.
 
Констатирано беше наличието на много нетарифни бариери, например задължението в Иран 80% от стоките да бъдат изнасяни с ирански камиони или наличие на специални допълнителни такси за гориво. 
 
По мнението на участници във форума усилието на Турция да постави на дискусия тези въпроси заслужава сериозно внимание и и от страна и на другите правителства по “пътя на коприната”. 
 
Сериозни критики бяха отправени към българската администрация, в т.ч. митническата, за които беше заявено, че имат корупционни практики. Бяха отправени и доста критики към турските държавни власти за затрудненото преминаване на турските камиони през българска територия.
 
Цветан Симеонов представи интересни инициативи на БТПП като Наръчникът за преминаване на границите, в който всяка една институция попълва свой раздел, свързаните с това ясни процедури, ясни срокове за изпълнение. Той представи и предимствата, които дава баркодирането със системата GS1 в областта на логистиката, с логистичните етикети, с възможностите за проследимост на стоките. С използването на  новите технологии движението на информацията за стоките, които се транспортират става доста независимо от субективния фактор и с това се ограничават възможностите за корупционни практики.
Бе декларирано общо намерение за полагане на  сериозни усилия за по-нататъшно сътрудничество в рамките на Черноморския регион по линия на ЧИС.
 

 


21.10.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад