Назад

Международна конференция, посветена на природния газ и перспективите за Централна и Югоизточна Европа

Васил Тодоров, главен секретар на БТПП взе участие в конференция на тема „Природният  газ: Перспективите за Централна и Югоизточна Европа”, която се проведе във Виена, Австрия. Организатори на международното събитие са IPM International  и Natural Gas Europe. Акцент в конференцията беше пазарът на природен газ в региона. Дискутирани бяха последните тенденции в развитието на енергийния пазар в Централна и Югоизточна Европа, проблемите и предимствата на природния газ; перспективите за енергийната сигурност и сигурността на доставките; както и възможностите за сътрудничество между заинтересованите страни, с цел по-добро взаимодействие.
 
Конференцията събра представители на министерства и търговско-промишлени палати от региона, на академичните среди и бизнеса. Сред участниците във форума бяха зам.-министърът на външните работи и търговията на Унгария Петер Шаярто, началникът на отдел в министерството на икономиката на Австрия Кристиан Шьонбауер и др. 
 
В рамките на форума бяха представени и разисквани проблемите и перспективите за развитие на региона, енергийните политики на страните от Източна Европа, възможностите за улесняване на енергийните потоци с цел подпомагане на бизнеса и осигуряване на диверсификация.
 
„Диверсификацията на енергийните източници е сред нашите приоритети“, подчерта в изказването си главният секретар на БТПП Васил Тодоров. Той отбеляза, че това е свързано с необходимостта от координирани действия на държавите в Централна и Югоизточна Европа, за да има конкурентна пазарна алтернатива, намаляване на цените и разходите за енергия, подобряване на износа, както и възможности за диверсификация и ефективното използване на възобновяемите енергийни източници.
 
Позовавайки се на становище на БТПП, Васил Тодоров посочи, че Палатата подкрепя развитието на всеки енергиен проект,
 
който отговаря на следните изисквания: 
 
- Прозрачност – чрез провеждане на обществени обсъждания, открити процедури с ясни правила и наблюдение за спазване на правилата на конкуренция; 
- Неоспорими и видими ползи за бизнеса и гражданите; 
- Диверсификация на енергийните източници.
 

02.07.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад