Назад

Без да стигне до консенсус, но в конструктивен дух, НСТС разгледа предлаганите данъчни промени

Предлаганите от правителството промени в данъчните закони разгледа днес Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Срещата на социалните партньори и представителите на държавата беше открита от председателя на НСТС Зинаида Златанова – вицепремиер и министър на правосъдието. В разискванията участваха и финансовият министър Петър Чобанов и социалният министър Хасан Адемов.
 
По предложение на групата на работодателите в НСТС за зам.-председател на Тристранния съвет беше избран председателят на БТПП Цветан Симеонов. Той председателства втората част на заседанието, в което страните изложиха становищата си по предлаганите данъчни промени.
 
Заседанието на НСТС, по оценка на финансовия министър Петър Чобанов, премина в много конструктивен дух, независимо от различията. „Общият тон на дискусията беше подкрепящ различни наши мерки и предложения. Беше подчертано, че все пак, предложението ни за пакета данъчни закони не се плъзга по допирателната, т.е. да разглежда само прилагането на общи европейски норми и правила, а се правят стъпки в посока да има по-ниска административна тежест за бизнеса и по-малко процедурни разходи“, коментира министър Чобанов след заседанието. Той подчерта, че стремежът е да се предприемат конкретни мерки за борба със сивата икономика и да бъде укрепена данъчната система. 
 
Няма да има необлагаем минимум, няма и да се повишава минималната работна заплата (МРЗ) тази година, категоричен е министърът. Той поясни, че тази година МРЗ вече беше повишена и че за ново вдигане няма консенсус и че въпросът не е обсъждан на днешното заседание. „За догодина виждаме възможност  да бъде повишена и това ще бъде дискутирано със социалните партньори, включително при внасянето на бюджета за 2014 г.“, добави Петър Чобанов. Той каза още, че темата за подоходното облагане, по която също няма консенсус става отворена  за дискусии.
 
„Не беше постигнат консенсус по предлаганите законопроекти. Различните социални партньори аргументираха своите позиции и като компромисно решение бе прието до петък всички социални партньори да имат възможността да представят мотивираните си становища“, съобщи след разискванията Цветан Симеонов.
 
В хода на дискусията той изрази от името на БТПП одобрение на редица предложения, включително за обединяване на осигурителните декларации, както и на предлаганите промени в Данъчно осигурителния кодекс. Същевременно, председателят на БТПП изрази резерви дали предложенията за преференции са съобразени с възможностите за контрол и недопускане на неправомерно ползване на облекчения.
Цветан Симеонов обърна специално внимание на факта, че в райони с висока безработица е висок делът на сивата икономика. Той акцентира на необходимостта да се премахнат всякакви ограничения като брой работници (в предлагания проект - над 30) като условие за ползване на нулева данъчна ставка по корпоративното подоходно облагане в региони с над средната за страната безработица. Подобни условия обезмислят мярката, тъй като в тези райони преобладават не големи, а малки и средни фирми. Това е още една илюстрация, че загрижеността за малките и средни предприятия често остава само намерение, а трябва да бъде реалност, коментира Цветан Симеонов.
 

24.09.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад