Назад

Семинар на тема „Безопасни и здравословни условия на труд – нови моменти в нормативната уредба” бе проведен в Бургас

Като част от програмата на БТПП за периодично обучение и повишаване на квалификацията на експертите й с месторабота в регионалните търговско-промишлени палати/камари, в гр.Бургас бе проведен семинар на тема: „Безопасни и здравословни условия на труд – нови моменти в нормативната уредба”. Лекторът Павел Иванчев, главен инспектор в Регионалната инспекция по труда – Бургас, притежаващ дългогодишен опит в тази област, запозна участниците с последните изменения и изисквания в нормативната база, свързана с тази материя. Получените знания ще имат мултиплициращ ефект и към фирми, които посещават Палатите за получаване на консултации и информация по темата.
 
Коментирани бяха и въпроси, свързани с икономическото състояние на регионите и отражението им върху дейността на Палатите. Констатирано бе оживление в създаването на контакти между български и чуждестранни фирми, както и лек ръст на износа. Обсъдени бяха въпроси за усъвършенстване и оптимизиране на предлаганите услуги. 
 
Повече информация за услугите, предоставяни от БТПП, и контактни данни за свързване с експертите й в София и в РТПП/К, може да намерите ТУК.
 

24.09.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад