Назад

Дискусия „Деветте европътя пред България до 2020 и предизвикателствата пред бизнеса“Предизвикателствата на следващия програмен период, с акцент върху програма „Конкурентоспособност“ и Програмата за развитие на селските райони бяха дискутирани в представителството на Европейската комисия в София. В дискусията, която премина под надслова „Деветте европътя пред България до 2020 г. ; предизвикателствата пред бизнеса“ участваха вицепремиерът и правосъден министър Зинаида Златанова, икономическият министър Драгомир Стойнев, зам.-министърът на икономиката и енергетиката, отговарящ за програма „Конкурентоспособност“ Юнал Тасим и други представители на правителството, както и на неправителствени организации и бизнеса. БТПП беше представена от председателя Цветан Симеонов, зам. председателя Георги Стоев и от Йосиф Аврамов, член на Управителния съвет.
 
„Политиката на сближаване на ЕС вече е различна – тя е вече инструмент не само за постигане на равномерно развитие на регионите в Европа, но и инструмент за извършване на важни реформи, които стимулират развитието на ключови национални политики като образование и наука, иновации, образование, малки и средни предприятия“, заяви при откриването на дискусията Зинаида Златанова.  Тя подчерта, че освен спазването на сроковете, ЕК ще иска да види и качество на реформите, и да види реформи в посоката, която „Европа 2020“ предопределя.
 
Зам.-председателят на БТПП Георги Стоев обърна внимание, че са необходими  нови облекчени условия, които да ускорят процеса и ефективността на усвояване на европейските средства. Той посочи, че в земеделието досегашният подход не дава достатъчно възможности на  малките и средни производители да се възползват от европейските фондове. Според него, необходимо е да се насърчи обединяването на дребните производители, както и внасяне на повече предвидимост в работата и прилагане на стандартите на международната търговия. Необходимо е да се намали зависимостта от конюнктурни движения на пазара и да се усвояват средствата за био производство.
 
Вицепремиерът Златанова заяви още, че приоритетите на правителството са свързани с това да бъде осигурен ранен старт на програмния период и да бъде засилен административния капацитет на отделните категории бенефициенти, както и на структурите, отговорни за усвояването на средствата.
 
Предстоят още няколко такива дискусии, на които ще бъдат обсъдени отделните оперативни програми. Следващата ще бъде посветена на уроците от първия програмен период 2007 – 2013 година.
 

23.09.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад