Назад

Общо събрание на Български икономически форум 
 
Сдружение „Български икономически форум“ (БИФ) проведе редовно годишно общо годишно събрание.
 
В рамките на заседанието беше обсъден отчета за дейността на сдружението за 2012 г., програмата за 2013 г. и бюджетът за настоящата година. Бяха направени и предложения по програмата за предстоящия Икономически форум през ноември тази година.
 
На заседанието БТПП беше представена от главния секретар Васил Тодоров. 
 
 

15.07.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад