Назад

Семинар: Свободно движение на стоки в ЕС 

БТПП и Център за професионално обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване организират семинар, посветен на свободното движение на стоки в ЕС на 17 април 2013 г. Събитието ще се проведе в сградата на БТПП – София  от  9:30 часа.
 
Лектор:
 
проф. д-р т. н. Бранимир Сандалски - преподавател към Техническия университет – София
 
Според анализ, проведен от Българската търговско-промишлена палата, една от съществените причини за ниския търговски успех на промишлените стоки на българските малки и средни предприятия е, че те в общия случай не отговарят на изискванията за “свободно движение” в Единния Европейски пазар /ЕЕП/ и за “техническа конкурентно-способност” на пазарите на ЕЕП и на Световната търговска организация /СТО/.
 
Целта на семинара е да предаде нужните знания за  пазарните изисквания,  правила и документи на ЕЕП за свободно движение на регулираните продукти; систематизация на продуктовите директиви и стандартите в регулираната хармонизирана  зона на  ЕЕП; основните фактори на техническата конкурентно-способност на регулираните и нерегулираните продукти. Специално внимание ще бъде отделено на изискванията и практиката на оценяване (акредитация на органи, изпитване, контрол и сертификация) и доказване на техническата конкурентно-способност на продуктите и на 5-те типа стандартизирани системи за управление; оценяване (нотификация на органи и прилагане на модулни процедури) за получаване на правото за свободно движение на регулираните продукти в  ЕЕП.
 
Таксата за участие е 80 лв. (без ДДС). Отстъпки: 10% за участие на повече от един представител на фирма; 10% за регистрация и заплащане на таксата преди 10 април 2013 г.
 
На всеки участник в семинара ще се предоставят следните материали, включени в цената:
  • книга - “Свободно движение и техническа конкурентноспособност на продуктите в ЕС”, автори: Бр. Сандалски, М. Сандалски, М. Вичева, Ив. Буров, Р. Петрова;
  • учебно пособие: “Синтезирани лекции”, автор проф. д-р т. н. Бранимир Сандалски.
 
Участниците в семинара ще получат Удостоверение.
 
Програма на семинара - ТУК
 
Фирмите, желаещи да участват в семинара, следва да попълнят приложената форма и да я изпратят на БТПП-ЦПОПКФО не по-късно от 12 април 2013 г.
 
За допълнителна информация: тел./факс: 02/981 66 26, тел.: 02/989 72 40 или E-mail: bcci.centre@bcci.bg.

04.04.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад