Назад

Задълбочава се сътрудничеството в Индустриалния форум 

Председателят на БТПП Цветан Симеонов и представители на Министерството на отбраната разискваха работата на учредения през 2012 г. Индустриален форум. Форумът е създаден с цел засилване на диалога и по-тясно взаимодействие между държавата, индустрията и научно-изследователската общност за подпомагане развитието на отбранително-индустриална политика и съпътстващите я дейности.
 
На срещата бе констатирана необходимост от разширяване на сътрудничеството между  участниците в Индустриалния форум чрез обмен на информация, споделяне на възможности за развиване на дейности в сферата на отбраната и сигурността и засилено взаимодействие на управленско и експертно ниво.
 
Председателят на БТПП подчерта, че усилията в рамките на Форума от страна на Палатата ще бъдат насочени и към разширяване на износа, което е един от основните приоритети за бизнеса в България.
 
За целите на сътрудничеството между партньорите в Индустриалния форум, БТПП ще осигури възможност за ползване на специализирана информационна система на Палатата, която ще съхранява данни за всички мероприятия, решения, инициативи и документи, свързани с функционирането на Форума.

04.04.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад