Назад

Проект "GuardEn" за по-чиста околна средаОт 13 до 16 март 2013 г. Българската търговско-промишлена палата участва в работна среща в гр. Падуа - Италия по проект „GuardEn”, който се изпълнява по програмата за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа. Освен Палатата от българска страна, участва и „Аграрен  университет” – Пловдив. 

Парньори по проекта са организации от 7 страни -  Гърция, Италия, Румъния, Словения, Сърбия, Унгария и Република Хърватска и ще приключи в края на  2014 г. 
 
Проектът има за цел разработването на рамка за чиста околната среда („GuardEn Framework“), която ще подпомогне внедряването на стандарт, представляващ съвкупност от „добри практики“, действащи критерии и норми за екология и корпоративна социална отговорност.
 
Стефан Костадинов, представител на БТПП от дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“, информира, че основните дейности, които ще изпълнява Палатата по линия на проекта, са свързани с организиране на обучения за МСП и запознаване с екологичните норми по опазване на околната среда, разпространение на резултатите по проекта и формиране на клъстер на национално ниво  от отговорни МСП, работещи по опазване на околната среда.
 
Досега БТПП е изготвила списък с около 100 заинтересовани организации и МСП, ключови участници  при  разработването на „пилотния проект” за България.   
 
За повече информация можете да се обръщате към Дирекция ”Европейска интеграция и проекти”, тел. 02 / 8117 556, e-mail: projects2@bcci.bg
 

19.03.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад