Назад

На „Произведено в България 2012” БТПП представи новата услуга БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ 

 

 
Екипът на проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и действия за ограничаването й“, осъществяван от Българската търговско-промишлена палата по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013,  представи новата услуга БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ.
 
 
Бяха раздадени множество информационни брошури по време на годишното Изложение „Произведено в България - 2012” 
 
Подробности вижте в приложения ВИДЕОКЛИП
 
Новата информационна услуга е без заплащане и се състои в предоставяне на консултантски услуги в следните области:
 
Трудовоправни и осигурителни отношения;
Фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика;
Повишаване адаптивността на работниците;
Управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация;
Приложение на системата GS1.
 
Така се изпълняват общите и специфичните цели на проекта - чрез превантивни действия за  ограничаване на неформалната икономика и повишаване на обществената нетърпимост към всички нейни прояви и форми на проявление, да се постига подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България, като съществен фактор за ограничаване на неформалната икономика, за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила и за прилагане на мерки за гъвкава сигурност посредством съвместни действия на социалните партньори.
 
Като резултат се подпомагат действията на държавата за превенция и борба с нерегламентираното предлагане на труд, Повишаване адаптивността на работниците и приложение на системата GS1.
 


27.11.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад