Назад

БТПП: Банките трябва да бъдат привлечени в процедурите по усвояване на еврофондовете 

Институтът за икономическа политика организира днес конференция „Конкурентоспособност на България през призмата на банковата система”.
 
По време на форума Институтът за икономическа политика представи резултатите от традиционното си изследване, посветено на българската конкурентоспособност, което се провежда с подкрепата на Фондация "Ханс Зайдел". Тази година фокусът на изследването бе поставен върху банковата система.
 
Държавната администрация започва разговори с Асоциацията на банките в България за процедурите по усвояване на еврофондовете за програмния период 2014-2020 г., заяви Кирил Гератлиев, директор на дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност към Министерството на икономиката енергетиката и туризма.
 
Презентация по темата пред участниците в конференцията направи председателят на БТПП Цветан Симеонов. Той представи актуалното състояние на фирмите в България от гледна точка на усвояването на евросредствата и партньорството им с кредитните институции, като подчерта, че банките трябва активно да участват в усвояването на еврофондовете и да работят координирано с управляващите органи по програмите.
 
Цветан Симеонов изложи и проблемите, които най-често срещат фирмите. Това са: бавното административно обслужване, липсата на квалифицирана работна сила, корупция, нелоялна конкуренция от фирми в неформалния сектор, затруднен достъп до финансови средства. Представянето на проекти по европейските програми също са сериозен проблем (солидарната отговорност, забавените плащания по сключени договори и др.).
 
Председателят представи и проучване, изготвено от Палатата, за мерките за подобряване на бизнес средата у нас:
 
1. Запазване на нивата на корпоративния и подоходен данък, премахване на данък дивиденти от 5% и намаляване на данъка за ЕТ от 15% до 10%.
2. Ускоряване на възстановяването на ДДС.
3. Намаляване на броя регулаторни режими.
4. Съкращаване на времето за издължаване от държавата по договори с бизнеса.
5. Разширяване на броя електронни услуги от държавните и общински институции.
6. Намаляване на административните такси и аргументираност при определянето на техния размер.
7.Ефективно противопоставяне на корупцията.
8. Опростяване на процедурите по оперативните програми на ЕС.
9.  Имуществена, персонална и ведомствена отговорност на административните служители за неотговаряне в срок на подадени жалби, сигнали и запитвания.
10.  Премахване на неаргументираното повишаване на минималната работна заплата (МРЗ) и минималните осигурителни доходи (МОД).
11. Опростяване на правилата за третиране на отпадъци.
12. Опазването на околната среда да не се превръща в държавен бизнес, например цената на водата за промишлени нужди от собственици източници да бъде обективна.
 
В заключение председателят на Палатата обърна внимание на факта, че изискванията и процедурите по опазване на околната среда са също фактор, който пречи на бързото инвестиране, на бързото преминаване на процедурите и реализиране на предприемаческите идеи.

22.11.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад