Назад

Развитието на религиозния туризъм у нас по проект „RECULTIVATUR“ на БТПП

 

БТПП организира среща по проект „RECULTIVATUR“, свързан с развитието на религиозния туризъм у нас.
 
Основните теми са фокусирани върху препоръки и възможности за създаване на устойчив модел за развитие на нови туристически продукти и услуги на религиозния туризъм в България. В дискусията участваха туроператори, туристически асоциации и представители на академичния сектор.
 
 По време на кръглата маса се разискваха важни теми като липсата на цялостна стратегия за туризма, която да подпомага наличния потенциал за развитието му, като се изполват предимствата на богатото културно-историческо религиозно наследство, географското положение и благоприятния  климат.
 
Бяха представени „добри практики” в България и Европа в областта на  представянето на нови услуги  за развитието на религиозния туризъм чрез: популяризиране на емблематични обекти  познати на пазара, предлагане на продукти на базата на ритуали, обредни традиции и религиозна празничност, разработване на религиозни маршрути, предлагани като пакет туристически услуги.
 
Предстоят още 4 подобни срещи, като целта е да се осигури участието в дисусиите на всички заинтересовани от развитието на религиозния туризъм у нас, като се очертаят насоките за   внедряването на единен устойчив модел, който да стимулира развитието на този сегмент от туристическия пазар.
 
Споменати бяха и проблемите на инфраструктурата около манастирите, изграждане на подходящи пътища до значими религиозни обекти с цел създаване на удобства за привличане на по-голям туристически поток, обучение на подходящи  експерти.
 

21.11.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад