Назад

Новоназначеният посланик на България в Мароко проведе срещи в БТПП

 
Новоназначеният извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Мароко Боряна Симеонова посети преди заминаването си в Българската търговско-промишлена палата. На срещата си с Цветан Симеонов тя сподели, че Мароко е стабилна държава и че има създадени добри условия за бизнес. Страната дава възможност за сътрудничество има добре развит строителен сектор и ниско ДДС. Потвърди още, че има създадени много добра договорна рамка за сътрудничество със страни от ЕС. 

Боряна Симеонова допълни, че в Мароко живеят 400 добре поставени в обществото и в бизнеса българи. Цветан Симеонов представи възможностите на БТПП за предоставяне на гаранции за добри контакти с партньорските Палати на Мароко и възможностите на БТПП за обслужване на фирмите на всеки етап от тяхната дейност

През есента предстои провеждане на поредна сесия на смесената комисия за търговско и икономическо сътрудничество между двете страни. Той предложи сътрудничество от страна на БТПП за мароканските фирми, които се нуждаят от информация за създаване на бизнес контакти и за представяне на индустриалните зони в България.

Боряна Симеонова е завършила е магистратура в Софийския университет „Св. Климент Охридски” по история, а преди това - 118 СОУ с преподаване на френски  език.  Завършила  е  квалификационен  курс  във  Федералното  министерство  на държавната  служба  на  Белгия,  както  и  в  Европейската  комисия  – в главни  дирекции „Разширяване” и „Правно обслужване”. В Министерския съвет на Република България постъпва на  работа  през  1998 г.,  като  успешно  е  изпълнявала  функцията  на  директор  на  дирекция „Правителствен протокол” при мандатите на четири последователни правителства.

Владее френски и руски език, ползва английски и италиански.

02.08.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад