Назад

Проведе се среща с представител на Русия в бизнес съвет на Организацията за черноморско икомическо сътрудничество 

В БТПП гостуваха Виктор Архипов - представител на Русия в бизнес съвета на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС), архитект Георги Бакалов,  председател на Съюза на архитектите в България и председател на Съюза на архитектите от черноморския регион. 

На срещата с председателя на БТПП Цветан Симеонов гостите обсъдиха състоянето на дейността на ОЧИС и нуждата Съвета да заработи по-активно, тъй като тази година се навършват 20 от създаването. Констатирано беше, че сериозният потенциал на Съвета не се използна достатъчно и това лишава страните участници от възможностите за реализация на важни проекти за развитието на двустранни  и многостранни отношения.

Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) е създадена 25 юни 1992 от държавните глави и премиерите на 11 страни с подписването в Истанбул на обща декларация. Нейната задача е да служи като уникален модел за многостранна политическа и икономическа инициатива, която да хармонизира действията на страните-членки, да осигури мира, сигурността и развитието на черноморския регион в духа на приятелските взаимоотношения. 

Официално сферите на сътрудничество в ОЧИС са борба с престъпността, енергетика, здравеопазване и фармацевтика, институционални реформи, комуникации, култура, наука и технология, обмен на статистически данни и информация, образование, опазване на околната среда, подкрепа при извънредни случаи, транспорт, туризъм, търговия и икономическо развитие, селско стопанство, средства за масова информация, финанси.

02.08.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад