Назад

Противоконституционна в две направления е идеята да преминат под управление на НОИ активите на частните професионални фондове, свързани с индивидуалните сметки на работниците от първа и втора катeгория труд

Позиция на БТПП предоставена на пресконференция на работодателските оранизацииПърво - противоконституционно е средствата на съществуващите частни фондове и вземанията на физическите лица към тях да бъдат отнети в полза на държавата.
• Съгласно чл. 17, ал. 5 от Конституцията принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да стане само въз основа на закон, при условие че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение. В конкретния случай предлаганото отчуждаване не е за държавни и общински, а за обществени и социални нужди, поради което не може да бъде обосновано с хипотезата на чл. 17, ал. 5 от Конституцията (така е по Решение № 5/21.03.1996 г. по к.д. № 4/1996.)
• Ако въпреки всичко се приеме, че тези нужди са държавни, то няма убедителни аргументи, че те не могат да бъдат задоволени по друг начин, както и за предварително и равностойно обезщетяване на фондовете, респ. – на физическите лица.
• Съгласно чл. 17, ал. 3 от Конституцията частната собственост е неприкосновена. Наличните парични средства в професионалните фондове и вземанията на физическите лица по техните индивидуални партиди са елемент от правото на собственост в широкия смисъл – Решение № 17/16.12.1999 г по к.д. № 14/99 г. Отнемането на тези  права и предоставянето им на НОИ е противоконституционно, така се нарушава посочения конституционен принцип за неприкосновеност.

Второ – противоконституционно е държавата едностранно, дори със закон, да задължи юридическите лица да заплащат вноски в определени фондове, бил той и в НОИ. Такава възможност е предвидена единствено за данъците. Поради това не може дори със закон да се създават тежести на професионалните фондове в полза на солидарен фонд – както е по Решение № 8/17.06.1997 г. по к.д. № 3/1997 г.
Отделно от това е конституционно недопустимо заличаването на различието със закон на публични и частни вземания– Решение № 2 от 30.03.2000 г. по к.д. № 2/2000.


Пресслужба БТПП
25-10-2010


25.10.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад