Назад

Цв. Симеонов: 77% от членовете на БТПП не одобряват повишаването на вноската с 1,8%

Позиция на БТПП до НСТСБългарската търговско-промишлена палата, като участник в НСТС не приема подписването на споразумение в предложения вид. Причината за това е фактът, че преговорите доста се забавиха и практически отпаднаха ключовите предложения на работодателите за разпределяне на осигурителната тежест 50 на 50, и за административно увеличение на минималните осигурителни прагове с 5.6 % за за икономическите дейности, в които не е постигнато споразумение между работодатели и синдикати.

Според резултатите от най-новото експресно проучване сред членовете на БТПП за пакета мерки, е показателно мнението на бизнеса (разделено 50 на 50) по отношение на идеята за увеличаване изискванията за осигурителен стаж с по 4 мес.на година до достигане общо увеличение от 3 год. за всички категории работници, считано от началото на 2015 г.

Общо 91 на сто от участниците в анкетата подкрепят идеята да се извърши пълен преглед на Наредбата за категориите и актуализиране на критериите за категориен труд.

В отговорите прави впечатление отхвърлянето (69 % от отговорилите) на идеята за изплащане от НОИ, а не от пенсионните дружества на пенсиите на категорийните работници от деня на ранното им пенсиониране до навършване на общата пенсионна възраст.

Прилагаме и пълния текст на Становището на БТПП по  Законопроекта изменение и допълнение  на КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ и ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 ГОД, което днес беше връчено на г-н Дянков, в качеството му на председател на НСТС.


19.10.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад