Назад

Българските компании вече събират плодовете на членството в ЕС и повечето от тези плодове са сладки

Изказване на Цветан Симеонов председател на БТПП в сесия - Условия за бизнес на Европейския парламент на предприятията– Брюксел, 14.10.2010г.

Представлявам 52 хиляди членове на БТПП и страната с най ниските данъци в ЕС, за да ви предам следните  послания за :

• Внимателно изучаване и анализиране уроците от неприлагането на Лисабонската стратегия и може би да се поучим от тези уроци при прилагането на Стратегия 2020;
• С ясна отговорност на европейско и национално ниво при по-широко включване на европейските региони;
• Подобряване на работата на европейските институции включително употреба на модерните технологии;
• Избягване дублирането на функции и при възможност те да се намаляват;
• Договаряне на нови възможности за европейските компании и с други икономически региони в света ;
• Да се възползваме от капацитета на новите 3000 европейски дипломати;
• Опростяване на режимите и формалностите;
• Използване възможностите на държавата и на държавните институции

Най-после искам да пожелая успех на този форум и да благодаря ит името на българскте компании, които вече събират плодовете на членството в ЕС и повечето от тези плодове са сладки


В рамките на Втория Европейски Парламент на предприятията, организиран от EUROCHAMBRES и нейната мрежа от Търговски камари участват 700 предприемачи от всички браншове и сектори от бизнеса от 45 Европейски страни и заседават в  пленарната зала на Европейския парламент в Брюксел

European Parliament of Enterprises
Second edition: 14 October 2010
Watch the event live as from 13:30: click HERE


14.10.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад