Назад

БТПП отбеляза Международния ден за почитане паметта на загиналите при трудови злополуки


По повод 28 април - Международния ден на загиналите при трудови злополуки Главният секретар на БТПП Васил Тодоров участва в церемония по поднасяне на цветя при паметника на загиналите при трудови злополуки пред сградата на КНСБ в София. Всяка година работодателите отново заставате до нас на този ден – каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. 

В церемонията участваха народни представители, представители на агенции и синдикални дейци.Паметта на загиналите при трудови злополуки беше почетена с едноминутно мълчание.

Над 1 700 българи са останали инвалиди след трудови злополуки през последните 22 години. Общо инцидентите на работното място са били около 3 000, съобщи президентът на КНСБ  Пламен Димитров.

Международният ден на загиналите и пострадалите при трудови злополуки - 28 април се отбелязва от 2003 г. в над 100 страни, а в световен план всяка година повече от 150 млн. души претърпяват трудови злополуки – каза г-н Димитров.
Икономиката на страната е загубила над 8 милиона човекодни и няколкостотин  милиона евро непроизведен брутен национален продукт заради трайно инвалидизиране и злополуки довели до временна неработоспособност. 
Статистиката на НОИ за трудовите злополуки показва намаляване на общия брой трудови злополуки за  2011 година с 9 %. През 2009 година са регистрирани общо 3125,  през 2010 г. – 3086 и през 2011 г. – 2848 трудови злополуки.  За  периода се наблюдава тенденция за намаляване на броя на смъртните трудови злополуки от 118 за 2009 г. на 109 за 2010 год. и 107 през 2011 г. (по оперативни данни). Намаляване се отчита и при загубените календарни дни от трудови злополуки  – 40 %. Като следствие на тази положителна тенденция по-кратък е и периодът, за който работниците са се възстановили от получените травми.

Данните сочат, че за миналата година търговията на едро, хуманното здравеопазване и държавно управление са трите икономически дейности с най-голям брой трудови злополуки. Резултатите от трудовите злополуки, станали на работното място, са следните: на първо място остава „Търговия на едро“ със 149 трудови злополуки, следвана от Сухопътен транспорт - 131 и  Строителство на сгради – 104 трудови злополуки. В България областите с най-голям брой трудови злополуки за 2011 г. са: София град - 829, Пловдив – 262, Варна – 273 и Стара Загора - 186, с най-малко – Монтана- 21, Кърджали – 19 и  Видин – 7.

27.04.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад