Назад

БТПП високо оцени дейността на Милчо Бошев начело на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки

 
Членът на Изпълнителния съвет на БТПП Лъчезар Искров поздрави делегатите на Общото събрание и всички фирми-членове на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България от името на Българската търговско-промишлена палата.

БТПП високо оценява дейността на г-н Милчо Бошев в Съвета на браншовите организации (СБО), като член на ръководството и негов председател. Г-н Бошев допринесе много не само за подобряване състоянието на бранша, но и за усъвършенстване работата на колективните органи на Палатата – каза в приветствието си Лъчезар Искров

 
През 17-те години на своето съществуване Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки убедително доказа способността си да бъде глас на бранша пред държавните, обществените и други органи и институции в Република България с активната си позиция при решаване на конкретни проблеми на бранша, да защитава интересите на своите членове в нелеките условия на нелоялна конкуренция.

БТПП ще продължи да настоява за приемане на Закон за браншовите организации, който да даде възможност на бизнеса за саморегулация и ще подкрепя Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България в дейността й за развитие на бранша.

Г-н Искров връчи Почетен диплом на Милчо Бошев за приноса му в работата на Съвета на браншовите организации при БТПП и за персонални заслуги за усъвършенстване на дейността на колективните органи на Палатата.

26.04.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад