Назад

БТПП ще предостави на българските туристически фирми нов продукт, свързан с религиозния туризъм 
От 2011 г. Българската търговско промишлена палата работи по проект „РЕКУЛТИВАТУР”, който има за цел да  разработи взаимосвързана система от религиозно-културни обекти и културни маршрути, която да стимулира развитието на религиозния  туризъм. На базата на набраната информация и като се използва ГИС-системата, българските туристически фирми ще имат възможност бързо и лесно да разработват туристически пакети, включващи културни паметници с религиозен характер – манастири, църкви и др. характерни религиозни обекти. 


Географската информационна система (ГИС) е съвкупност от софтуерни и хардуерни решения за визуализация на пространствено определени данни. Комплицираната ГИС технология ще съхранява на едно място религиозните обекти, събрани във всяка една от участващите страни в проекта, а именно България, Гърция, Италия, Румъния и Унгария.


Към момента БТПП  е изготвила база данни с над 4000 религиозни обекта, които ще бъдат внедрени в тази система, което на практика представлява ефективен начин за промотиране на българското религиозно наследство в национален и европейски план. Българските туроператори ще имат възможността да се възползват от функционирането на ГИС системата и  да  обогатят своята професионална сфера на дейност.


Предстои и създаването на Международна агенция за развитие на религиозния туризъм, в мрежата на която ще бъде включена и България. Агенцията ще подпомага развитието на религиозния туризъм чрез стимулиране на определени обекти, услуги и културни маршрути.


За повече информация: Дирекция”Европейска интеграция и проекти” при БТПП, тел.: 8117556, e-mail: projects2@bcci.bg  mtancheva@bcci.bg.

29.03.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад