Назад

След кръглата маса в БТПП: Индия има готовност за подписване на споразумение за улесняване вноса на работници у нас

България не може да пребори проблема с недостига на квалифицирана работна сила от години
Българската търговско-промишлена палата бе домакин на кръгла маса на тема "Неизползвани възможности за внос на работна ръка“, организирана съвместно с Индийско-българската бизнес камара. На срещата присъстваха представители на изпълнителната власт, дипломати, бизнес организации, компании за намеане на работна ръка, работодатели, журналисти.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов сподели, че големия интерес към събитието показва важността на проблема. Той открои няколко възможности за справяне с липсата на кадри – необходимостта от реформи в обучението и образованието, въвеждане на иновации в производството и др. Симеонов сподели, че това са дългосрочни решения, а проблемът с работната ръка е належащ и изисква спешни мерки. Той наблегна на факта, че бизнесът иска по-решителни действия и координация от страна на институциите при облекчаване на условията за внос на работна ръка. Той даде пример за това с Индия, страна в която износът на кадри е канализиран и има изградена база данни на изпратените кадри в чужбина.

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Давид Сукалински представи актуални данни от Агенция по заетостта относно свободните работни места в България, като сподели, че както и през 2023 г. национално представените работодателски организации все по-често сигнализират, че изпитват остър недостиг на квалифицирана работна ръка.

Той напомни, че на 1 април 2024 г. правителството прие реда за въвеждането в експлоатация и използване на автоматизирана информационна система, а именно платформа за производство по издаване на разрешения за пребиваване и работа – така наречената "синя карта". Разработената информационна система ще осигури дигитализиране на процесите, свързани с издаване на разрешителни за пребиваване и работа на чужденци в страната и ще намали административно тежестта за всички участници, заяви Сукалински.

Заместник-министърът съобщи, че в областта на трудовата миграция България има подписани спогодби с четири държави - Израел, Молдова, Армения и Грузия, като изрази увереност че подобни споразумения спомагат за ускоряване на процеса по наемане на работна сила и гарантират предсказуемост на процеса.

Председателят на Индийско-българската бизнес камара д-р Петър Велев сподели, че темата за вноса на работна ръка е не просто важна, а че тя е ключова, тъй като няма индустрия, която да не се нуждае от кадри и даде пример с липсата на 4000 медицински сестри у нас.

Представители на различни индустрии, в това число строителство, информационни технологии, военна промишленост, текстил, химическа индустрия, транспорт и логистика, фармация и др. споделиха трудностите, с които се сблъскват при процеса на внос на кадри. Дискутиран бе проблемът с липсата на достатъчен брой служители в консулските служби на България в чужбина, които да обработват документите на кандидат - работниците, скритата миграция и бавния процес на получаване на разрешителни.

Като резултат от кръглата маса бе взето решение Министерство на икономиката и индустрията да свика в кратки срокове междуведомствена работна група, на която да бъдат обсъдени текущите проблеми и възможни решения на проблема с вноса на работна ръка в присъствието на представители на бизнеса.

БТПП ще информира допълнително за постигнатите договорености.

 


28.05.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад