Назад

Цветан Симеонов: нужно е да бъде създадена борса за търговия с въглеродни емисии, където цените да се определят от свободното търсене и предлагане

Председателят на БТПП Цветан Симеонов изказа своето удовлетворение, че енергетиката в т.ч. въпросът за снабдяването с електроенергия е във фокуса на Унгарско-Българската Стопанска Камара.  Той изрази своето задоволство от доброто сътрудничество с Посолството на Унгария в България, за реализацията и привлечената значителна аудитория на “Унгарско-български енергиен форум”.

Председателят на БТПП запозна аудиторията с приоритетите на българските работодатели в енергийния сектор, като обърна внимание на компенсаторния механизъм за енергията, който България въведе и продължава да поддържа. (бел. ред. Механизъм за възстановяване на средства от разходите за електроенергия в България, прилагащ се когато цените и́ преминат определен таван). Симеонов припомни, че в началото механизмът е работил за цени в размер на над 250 лв. за MWh, като следващата му актуализация снижава параметрите до 200 лв. за MWh. Той сподели, че бизнесът е доволен от този механизъм, защото само с 1/3-та от свръхпечалбата на АЕЦ “Козлодуй” са покрити изцяло компенсациите, както на големите енергийни консуматори, така и на средните, малките и микропредприятията у нас.

Цветан Симеонов посочи следващия елемент, който трябва да се усъвършенства за облекчаване на бизнеса – търговията с въглеродни емисии. В момента те се изкупуват евтино от Европейския съюз, на цена около 10 пъти по-ниска отколкото е продажбената им такава, впоследствие, за предприятията.

Според Симеонов най-добрият начин търговията с въглеродни емисии да бъде усъвършенствана е да бъде създадена борса, общоевропейска или всяка от страните в ЕС да има своя собствена, където емисиите да не бъдат котирани на сегашните стойности и с подобна ценова разлика, защото понастоящем е трудно да се определи къде отиват средства от нея.

Председателят на БТПП отправи апел цените на въглеродните емисии да бъдат определяни от свободното търсене и предлагане. Той заяви, че е добре да бъдат провеждани повече подобни форуми за в бъдеще, за да може основните участници на този пазар и институциите ангажирани с управлението на сектора да могат да стиковат нещата така, че да бъде реализиран най-добрия възможен резултат за всички страни – да има достатъчно енергия на приемливи цени и със стабилност на доставките.

 


01.03.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад