Назад

Възможности за партньорство между фирми от България и Алжир

Онлайн събитие за представяне на бизнес климата в двете страни и приоритетни области за сътрудничество
 

БТПП бе домакин на онлайн събитие на тема „Бизнес възможности за фирмите от България и Алжир“, което се организира съвместно с Посолството на Алжир в България и Алжирската търговско-промишлена палата.

Цветан Симеонов, председател на БТПП, поздрави участниците и сподели, че с това събитие се поставя началото на активизиране на двустранните отношения между България и Алжир след ковид пандемията. Той отбеляза, че отношенията със Северна Африка са важни за България и се основават на доброто партньорство през годините в сферата на инфраструктурните проекти, енергийните и водни източници и др. Симеонов изрази надежда за интензифициране на двустранните отношения, като отбеляза, че двустранният стокообмен между България и Алжир бележи ръст в годините преди пандемията. Той акцентира и върху данни от анкета на БТПП, според които 80% от българските фирми търсят партньори в чужбина - ето защо Палатата ще работи, съвместно с дипломатическите мисии в двете страни за разширяване на сътрудничеството между България и Алжир. Председателят на Палатата информира, че е получен проект на Меморандум за разбирателство между Алжирската ТПП и БТПП за създаване на смесен бизнес съвет, който предстои скоро да бъде подписан.

Н.Пр. Байя Бенсмаил, посланик на Алжирската демократична и народна република, сподели, че срещата е особено навременна за активизиране на двустранните отношения, тъй като тази година се отбелязват 60 години от установяване на дипломатическите отношения между двете страни. Тя информира за законовите реформи, които са предприети в Алжир през последните години за облекчаване на условията за правене на бизнес в страната. Посланик Бенсмаил акцентира върху промените в Закона за чуждестранните инвестиции, което е допълнителен стимул за развитие на двустранните отношения.

Камел Хамени, заместник-председател на Алжирската търговско-промишлена палата, сподели, че между България и Алжир съществуват традиционно добри отношения. Стратегическото местоположение на Алжир прави страната врата за Европа към Африка. В тази връзка Хамени предложи с цел активизиране на двустранните отношения организирането на регулярни виртуални събития и видеоконференции, както и двустранни срещи по сектори с представители на бизнеса от България.

Благовеста Джабирова, експерт „Икономически анализи и политика“ към БТПП, представи информация за основните макроикономически показатели на България, предимствата на страната и разходите за правене на бизнес. Тя акцентира и върху дейността на БТПП и основните услуги, които Палатата предлага в полза на бизнеса.

Експерти от Националната агенция за инвестиционно развитие на Алжир представиха дейността на агенцията в помощ на инвеститорите, както и информация относно услугите и законовата рамка. Представители на Министерството на търговията на Алжир очертаха предимствата на Алжирската икономика и свободните зони.

 


05.04.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад