Назад

Очертават се нови възможности за партньорство с Ангола

Бе дискутирано обновяване на подписаното през 2005г. Споразумение за сътрудничество между двете палати


Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе работна виртуална среща с председателя на Търговско-промишлената палата на Ангола Висенте Соареш. Разговорът бе осъществен с любезната подкрепа на Арнолд Ферейра, почетен консул на България в африканската страна. В срещата взеха участие и представители на Анголската палата.

На срещата председателят на Палатата сподели, че трудностите, пред които ни изправя пандемията, имат и своите положителни страни. Вече провеждаме срещи с партньори от различни краища на света и сме по-ефективни в обмена на информация. Бе представена дейността и приоритетите на Палатата и набелязани потенциални области за взаимодействие, сред които сътрудничество за насърчаване на двустранните търговски и инвестиционни отношения, проучване на възможностите за засилване на износа на български стоки в Африка, представяне на конкретни анголски продукти на пазара в България и др.

Соареш представи ТПП на Ангола, която е създадена през 1988 г. Палатата има за цел да активизира връзките си с партньори от страни, с които Ангола има добри дипломатически и исторически отношения. ТПП на Ангола търси обмен на опит, за да надгради и развие бизнеса в страната.

По време на срещата бе дискутирано и обновяване на споразумението за сътрудничество, което двете палати са подписали през 2005 г.

Бе договорен обмен на информация за икономиките на двете страни, заинтересовани компании, както и провеждане на онлайн събития за представяне на бизнес средата в Ангола и България.

При интерес от сътрудничество с анголски компании и организации можете да се свържете с БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, e-mail: interdpt@bcci.bg., за включване в бъдещи инициативи на Палатата.

По информация от Световната банка икономиката на Ангола е силно засегната от водените войни за независимост /до 1975 г./ и гражданска война /до 2002 г./. Въпреки големите залежи от нефт и природен газ, диаманти, хидроенергиен потенциал и богатата обработваема земя, страната има трудности в икономическо отношение.

В периода 2001 – 2010 г. БВП на Ангола расте средно годишно с 11.1%. Последните няколко години трендът е отрицателен и е свързан с конюнктурата на пазара на петролните продукти.

Анголската икономика се основава на добива и износа на петрол, природен газ, диаманти, желязна руда и други природни ресурси, както и на селскостопанска продукция /кафе, плодове и зеленчуци, зърнени храни/.

 

 


25.10.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад