Назад

Публична консултация относно преразглеждането на политиката на ЕИБ за транспортно кредитиране

Българска търговско-промишлена палата информира своите членове, че в периода от 26 юли до 29 октомври 2021 г. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) провежда публични консултации относно преразглеждането на политиката на ЕИБ за транспортно кредитиране.

Всеки които желае може да се включи в обществените консултации, като попълни публикуваният на сайта на ЕИБ въпросник, в който са включени въпроси свързани с Политиката за кредитиране на транспорта. Работният документ по време на консултациите е озаглавен "Пътят напред — инвестиране в по-чиста и по-интелигентна транспортна система". В него се очертават новите съображения, които ЕИБ е изложила по отношение на транспортния сектор и как те са в съответствие с пътната карта на групата на ЕИБ за изменение на климата. Краен срок за изпращане на предложения е 29 октомври 2021 г.

Българска търговско-промишлена палата ще информира допълнително своите членове, за хода на консултациите и резултатите от тях.

Public consultation on the revision of the EIB’s Transport Lending Policy - European Investment Bank - Citizen Space - Работният документ "Пътят напред — инвестиране в по-чиста и по-интелигентна транспортна система"

https://consult.eib.org/consultation/tlp-2021-en/ - Въпросник


03.08.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад