Назад

Завърши курсът за квалификация по Обща авария, организиран от Диспашорското бюро при БТППЗавърши организираният от Диспашорското бюро при БТПП курс за квалфикация по Обща авария, в който взеха участие юристи и икономисти, желаещи да придобият знания по тази специфична материя.

Лекторите доц. Диана Маринова от Университет за национално и световно стопанство, доц Венцислава Желязкова от Нов български университет и Виолина Джиджева – диспашор представиха лекции по международно морско частно право, като основно застъпиха теми по: „Морски превоз на товари“, „Международни източници на морското частно право“, Същност на Общата авария, признаци и фактически състав“, „Правна уредба – Йорк-Анверските правила“, „Частна авария“. Разгледани бяха типични случаи на общата авария и обезпечения във връзка с това, както и практика по прилагане на „Йорк-Анверските правила“. Подробно бе представена процедурата по решаване на спорове във връзка с Общата авария: откриване на диспашорското производство, фази, ред за спиране и прекратяване, обжалване, примерен диспаш.

Завършилите курса получиха удостоверения.

Предстои провеждане на изпит – писмен и устен, за участниците, които искат да им бъде призната правоспособност „диспашор“.

Вписването в списъка на диспашорите при БТПП става с решение на Изпълнителния съвет на Палатата измежду лицата, успешно издържали изпита и при спазване изискванията на чл.10 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Диспашорското бюро при БТПП.

Допълнителна информация за Диспашорското бюро е публикувана на сайта на БТПП в Интернет https://www.bcci.bg/tradereg-dispash-bg.html .

Въпроси по темата и заявяване на интерес към организиране и провеждане на нов курс за диспашори може да изпращате на e-mail: Z.Georgieva@bcci.bg; или  R.Spassova@bcci.bg

Телефони за връзка:  02/8117476 ;  02/8117551;


18.06.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад