Назад

Българската система за верификация на лекарствата вече е свързана с Европейския хъбGS1 България информира, че на 18 април 2018 г. Българската система за верификация на лекарствата (БСВЛ) беше свързана с производствената среда на Европейския център (EU Hub). С това успешно бе изпълнена една от най-важните цели на  Българската организация по верификация на лекарствата, БОВЛ,  България да бъде в първата вълна от Blueprint системи, интегрирани с Европейския център и работещи в реална среда. Постигането на тази цел стана възможно благодарение на отличното сътрудничество, професионализъм и ангажираност на членовете на борда на БОВЛ, екипа на Solidsoft Reply,  Европейската организация за верификация на лекарствата (EMVO), Словенската медицинска организация за верификация (MVIS – ZAPAZ),  национални организации за верификация на лекарствата от други страни и всички консултанти и компетентните органи, ангажирани в проекта през изминалите две години.

Заедно със свързването стартира и тестване на пилотни  участници за връзка с Европейския център и с Националната система.  Изпълнението на цитираните по-горе дейности по график осигурява достатъчно време на всички участници по веригата за снабдяване с лекарства  за свързване, тестване, обучение и своевременна подготовка. Това  позволява внедряване на системата без напрежение и избягване на допълнителни разходи от поставяне на кратки срокове. От 9 февруари 2019 г. БСВЛ има реални шансове да работи в пълен режим и в съответствие с най-високите утвърдени стандарти в индустрията с цел безопасност на пациентите и защита на информацията. 

Цитираните по-горе активности са в изпълнение на изискване на Европейската Директива за фалшивите лекарства 2011/62/ЕС и допълващите делегирани актове 2016/16. Ключов момент  за  функционирането на Европейската система за проследимост и верификация на лекарствата и оперативната съвместимост между отделните национални системи е използването на хармонизиран подход за маркиране на лекарствата от държавите членки. За целта се въвежда двумерния баркод GS1 Data Matrix,  който кодира  уникален номер на продукта (по-голямата част от държавите в Европа използват GS1 GTIN, Global Trade Item Number), сериен номер, номер на партида и срок на годност. Идентифициращата информация от 2D баркода GS1 Data Matrix, ще бъде препращана към Европейски център (EU Hub) и към Националните системи, която за България е БСВЛ.  Целта на Директивата за фалшифицираните лекарства (FMD) е да предотврати навлизането на фалшиви лекарства в законната верига на доставки и повишаване безопасността на пациентите.

За повече информация, свързана с маркирането на лекарства с GS1 DataMatrix, се обърнете към GS1 България на тел.: 02/811 7 433.


30.04.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад