Назад

БТПП стартира нов проект, свързан със „зелените работни места“ в енергетикатаНа 24 и 25 април в Малага,  Испания  се проведе първата  работна среща по  проект „GRECO“ с основна цел консултации със заинтересованите страни, свързани с иновативните условия на труд и „ зелени работни места“  в областта на енергетиката.

В проекта  участват  организации на работодателите и синдикатите от 5 страни: България, Кипър, Полша, Чехия и Сърбия. В рамките на проекта се предвижда организацията на  5 международни дискусионни форума и 3 национални, по време на които ще се дискутират предизвикателствата,  свързани с променящите се условия на  труд, касаещи  работодателите и заетите  в сектора на енергетиката. Бъдещите промени, произтичащи от въвеждането на нови технологии в енергетиката,  са свързани и с корпоративни промени, промени в  трудовото и социално  законодателство,  промени при решаване на търговски спорове и др. условия,  регламентиращи отношенията работодател - работник.  По време на международните форуми ще се обмени информация между заинтересованите страни – изпълнителна власт, работодатели и синдикати, свързани със законодателството , регламентиращо променящите се  условия на труд.   Целта е чрез обмен на информация  и „добри практики“ да се постигне баланс при защита на интересите на страните и внедряване на най-добрия опит в областта на трудовото законодателство в условията на променяща се работна среда в сектора на енергетиката.

В работата на форумите ще бъдат привлечени за участие и заинтересованите  лица от съпътстващи сектори като: строителство, автомобилостроене, металообработване, транспорт и др. В международните дискусионни форуми се предвижда да участват всички заинтересовани   лица от страните партньори по проекта, както и представители на социалните партньори от Литва, Румъния и Словакия.

Повече информация за проекта и  предстоящите събития ще намерите на сайта на БТПП


25.04.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад