Назад

Председателят на БТПП взе участие в семинар на Националния институт за помирение и арбитраж

Международният семинар е организиран по повод 15-та годишнина от създаването на института
По официална покана на НИПА председателят на Палатата Цветан Симеонов участва в семинар с международно участие на тема „Ефективното предотвратяване и разрешаване на колективни трудови спорове като основно средство за разрешаване на колективното договаряне“. Сред официалните гости, които откриха семинара, бяха Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, Кристина Михеш – старши специалист по социален диалог и трудово право в регионалния офис на Международното бюро по труда за Централна и източна Европа – Будапеща, Минава Ебисиу – ръководен служител в отдел „трудово право и реформи“ на Международното бюро по труда – Женева.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков направи обстоен преглед на дейността на института, подкрепи работата им и официално ги поздрави за тяхната 15-та годишнина от създаването им.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов е един от арбитрите на НИПА. „Ние сме участвали във всички етапи от създаването и функционирането и считаме това за една добра стъпка в правилната посока“. Това заяви Симеонов по време на откриването на семинара. „Oценяваме високо факта, че постоянно са полагани усилия за поддържане капацитета на НИПА - на арбитрите и помирителите, така че да е високо нивото и възможностите да решават спорове, макар и по-малко на брой“, изтъкна още председателят на Палатата.

Той изказа своето удовлетворение от това, че през изминалите 15 години ръководството на института не е намалило стремежа си да поддържа капацитета на арбитрите на необходимото равнище. „Хубаво е и това, че социалните партньори признават като подходяща тази независима институция за разрешаване на споровете и я подкрепят“, отбеляза още Цветан Симеонов. Трябва всички страни да полагат усилия за учредяване на социалното партньорство и за разширяване на приложението на колективното трудово договаряне и сключените колективни трудови договори, което ще предостави и нови измерения за ролята на НИПА. Той припомни и скорошното честване на 120-та годишнината на АС при БТПП и изказа своята увереност "един ден и институтът , който е в друга сфера и с друга компетентност, ще отбележи своята 120-годишнина".

 

 

 


24.04.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад