Назад

БТПП продължава работата по проект SKILLS+На 17 април в гр. Вайадолид, Испания се проведе среща на организациите, партниращи си по проект SKILLS+, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА. Програмата на срещата включваше представяне на резултатите от проведени в края на миналата година peer reviews (посещения за обмяна на добри практики). На базата на направените заключения от тези визити бе обсъдено разработването на териториални планове за действие с конкретни мерки за подобряване на дигитализацията на МСП в селските райони.

За България предстои разработването на териториален план за действие, който ще бъде съобразен с констатациите на партньорите от Германия, Норвегия и Чехия, които посетиха страната ни в края на миналата година. Една от мерките, която предвижда планът,  е свързана със създаването на дигитални иновационни хъбове (DIH), чиято основна цел е повишаване конкурентоспособността на фирмите, подобряване на бизнес и производствените процеси, продукти и услуги чрез внедряване на цифрови технологии. БТПП вече е реализирала първи стъпки в изпълнение на тази мярка чрез създаване на консорциум в партньорство с висши учебни заведения и технологични центрове, с които кандидатства за обучение за изготвяне на бизнес план за основаване на DIGINNOHUB - иновационен хъб за дигитална трансформация и акселерация на българската индустрия. Палатата ще продължи да работи в тази насока, разчитайки на изградената си и ефективно работеща структура от регионални палати на територията на цялата страна.

Разработеният териториален план за действие по проект SKILLS+  ще бъде готов в края на т.г. и ще бъде достъпен за фирмите и заинтересованите страни на страницата на БТПП.


19.04.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад