Назад

Среща в София на група „Работодатели“ на Европейския икономически и социален комитетПредставители на ръководството на Българската търговско-промишлена палата, взеха участие в срещата на група „Работодатели“ на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/, провеждаща се в периода 21 – 23 март 2018 г. в София. Форумът е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС, а съорганизатори са ЕИСК и Асоциацията на организациите на българските работодатели.

Главният изпълнителен директор на Европалати Арналдо Абруцини взе отношение по темата „Как да се преодолее несъответствието между търсенето и предлагането на пазара на труда?“. „Няма как да измерим количествено несъответствието в предлаганите и търсените умения на трудовия пазар.“, сподели Абруцини. Според него статистическите данни трябва да се преформулират в конкретни действия, тъй като промените на пазара на труда са изключително бързи. “Трябва да обучаваме хората така, че да могат да са адаптивни.“, каза Абруцини.

Участниците в събитието се обединиха около мнението, че са наложителни реформи в пазарите на труда в държавите-членки и в системите за образование, професионално образование и обучение, и стажуването, за да се създаде истинско европейско образователно пространство, което да отговори на настоящите и бъдещите предизвикателства и да доведе до успех в световната битка за таланти.

В срещата участваха над 100 представители на работодателските организации от държавите-членки на ЕС, създателите на политики и академичните среди, а целта на дискусията бе споделяне и обсъждане на най-добрите практики, за да се потърсят идеи и решения.

В дискусията се включиха ръководителите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), Асоциацията на европейските търговски палати (Eurochambres), Европейската федерация на работодателите в областта на образованието (EFEE), националните работодателски организации на Германия, Австрия, Чешката република и България, както и представители на браншови работодателски организации и фирми.


23.03.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад