Назад

Семинар на тема „Практически аспекти на GDPR и как да докажем съответствието“Един от новите принципи на GDPR е „отчетността“. Да спазваш Регламента не е достатъчно. Необходимо е и да доказваш, че го спазваш.

Какво означава това и какво е необходимо да предприемат компаниите?

Българската търговско-промишлена палата - Център за фирмено обслужване и Асоциация за защита на личните данни организират серия от семинари относно практическите аспекти на GDPR.

Първият семинар ще се проведе на 28 март от 9 до 13.30 ч. в сградата на БТПП /София, ул. Искър 9, ет. 1, зала Б/ и е на тема: „Практически аспекти на GDPR и как да докажем съответствието“ 

Семинарът е структуриран в 2 сесии.

Първата сесия – разяснява общите понятия и новите моменти по Регламента и механизмите за отчетност.

Втората сесия – фокусира се върху необходимите мерки за доказване на съответствие. По време на втората сесия участниците ще се запознаят с практически примери, които да им помогнат с доказването на съответствие.

I. Първа сесия /продължителност 2 часа, от 09:00 ч. до 11:00 ч./

Защитата на личните данни в светлината на GDPR. Механизми за отчетност.

  • Основни принципи и понятия на Регламента
  • Териториален и материален обхват
  • Новите моменти по GDPR – отчетност, защита на личните данни на етапа на проектирането и по подразбиране, длъжностно лице по защита на данните (DPO), нови условия за валидно съгласие на субекта на данни, разширени права на субектите на данни, реакция при нарушения на сигурността на данните, сертифициране и други
  • Механизми за отчетност
  • Въпроси и отговори

II. Втора сесия /продължителност 2 часа, от 11:30 до 13:30 ч./

Доказване на съответствието по GDPR – практическо приложение на новите моменти

  • Как да създам програма и политика за защита на личните данни на моята компания и да въведа подходящи организационни и технически мерки
  • Как да докажа съответствието
  • Как да спазвам правата на субектите на данни
  • Какви са административните санкции, ако не спазвам Регламента или не успея да докажа съответствието
  • Въпроси и отговори

Заинтересованите могат да заявят своето участие в срок до 26 март 2018 г. като изпратят попълнена регистрационна форма на e-мейл: bcci.centre@bcci.bg. Таксата за участие е 252.00 лв. /с вкл. ДДС/. В таксата са включени материали за курса и кафе-пауза. Членовете на БТПП ползват 10% отстъпка.

Начини за плащане: в брой в касата на БТПП или с банков превод по сметката на БТПП-ЦПОПКФО в Уникредит Булбанк, IBAN BG05 UNCR 7630 1015 226303, BIC UNCRBGSF. 

За повече информация – Център за фирмено обслужване, телефон 02/ 8117 477 (~479, ~428) и е-мейл bcci.centre@bcci.bg.

Програма 
  8.30 -   9.00 ч. Регистрация
  9.00 - 11.00 ч. Първа сесия
11.00 - 11.30 ч. Кафе-пауза
11.30 - 13.30 ч. Втора сесия

Информация за лекторите ТУК


20.03.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад