Назад

КЛЪСТЕР ПОДЕМНА ТЕХНИКА В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МАКЕДОНО-БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРАКлъстер „Подемна техника“ подписа моморандум за сътрудничество с Македоно-българската стопанска камара.

Споразумението е насочено към насърчаване и улесняване на бизнес контактите и на взаимодействието между предприятията от бранш „Телферо и краностроене“ и членовете на смесената камара.

Предвижда се възможност за съвместно участие в проекти, извършване на проучвания, предоставяне на експертиза, организиране и участие в съвместни инициативи.

Добрите икономически връзки, поставянето на страните от Западните Балкани във фокуса на политиката на Европейския съюз и обявените инициативи за стартиране на значими инфраструктурни проекти, засилват интереса на българските предприятия към пазарите в Македония.

 


16.03.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад