Назад

Развитието и тенденциите в арбитража и медиацията – тема на среща в Палатата

С участието на председателя на Фондацията за устойчиви правни инициативи - САЩ

Проф. Виктор Шахтер, председател на Фондация за устойчиви правни инициативи от САЩ посети БТПП и се срещна с представители на ръководството на БТПП, ръководството на Арбитражния съд и медиатори, партньори на палатата.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи опита на БТПП в извънсъдебното разрешаване на спорове – преписки за съдействие, медиация, арбитраж. Той сподели информация относно Центъра по медиация към БТПП, създаден през 2005 г. с подкрепата на Проекта за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие (USAID).

Проф. Александър Кацарски, зам.-председател на Арбитражния съд при БТПП, сподели добри практики от гледна точка на търговския арбитраж. Бе представена електронната система, с която работи арбитражът.

Проф. Шахтер предложи няколко стъпки за развитието на медиацията,  за разширяването на приложното й поле в България, сред които: обучение на ниво специализирани гимназии с икономическа насоченост; електронна  медиация - ползи, преимущества, процедура; информиране на бизнеса за възможностите, които предлага медиацията за бързо, евтино и приятелско разрешаване на спорове; включване на медиацията като вариант за преодоляване на неразбирателства между компаниите, залагайки клауза за медиация и арбитраж в търговските договори и др.

БТПП представи и своя опит в два европейски проекта, които касаят медиацията Mediation meets Judges и e-Mediation.


10.10.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад