Назад

Разработени са инструменти за превенция от несъстоятелност и банкрут на МСП

Сектори в най-голям риск: строителство, търговия на едро и дребно и бизнес с недвижими имоти
В БТПП се проведе поредното обучение по проект PRE-SOLVE, главната цел на който е да разработи мерки за превенция от несъстоятелност и банкрут на МСП.

Представители на микро, МСП и „стартъп“ компании бяха информирани как да ползват разработените инструменти по проекта с цел диагностика на фирменото управление, управлението на финансовите потоци, на човешкия ресурс, съществуващите заплахи и управление на риска с цел осигуряване на превенция от несъстоятелност и банкрут.

Според направени проучвания у нас, икономическите сектори в най-голям риск от несъстоятелност и банкрут са: строителство , търговия на едро и дребно и бизнес с недвижими имоти. Причината за повишения риск са пряката им зависимост от конюнктурата на пазара.

Бе засегната и темата за осигуряване на подкрепа на новостартирали предприятия и предприемачи чрез инициативата на Европейската комисия „Start-up Europe“. Основната й цел е да осигури по-голяма устойчивост на „стартъп“ компаниите. Повече за инициативата може да намерите на: http://startupeuropeclub.eu/


10.10.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад